Le Pedaleur de Charme er en cykelklub for motionister på alle niveauer. Vi deltager i motionsløb i Danmark og udlandet. LPdC er garant for et godt kammeratskab med plads til alle uanset niveau, hvor sikker kørsel er i fokus.

Udkast til rollebeskrivelser

Gruppeleder
 • Kontaktperson for gruppen (den medlemmerne/bestyrelsen henvender sig til ved behov)
 • Ansvarlig for at træning bliver lagt på Forum, enten selv eller ved turleder
 • Arrangerer sæsonopstartsmøde i gruppen
 • Ansvarlig for at gruppens turledere er bekendt med klubbens retningslinjer for træning, sikkerhed, god stil m.m.
 • Tager initiativ til sociale tiltag, fx is-tur eller arrangementer efter træning eller i weekender

Turleder
 • Lægger dagens træningsrute
 • Informerer inden træning om dagens rute (længde, retning m.m.)
 • Informerer inden træning om træningens indhold (intervaltræning, rulleskiftetræning m.m.)
 • Tager imod evt. nye medlemmer og sørger for ledsager til denne
 • Styrer kørselsformationer i samarbejde med gruppen
 • Agerer ved uheld iht. klubbens regler


Gruppelederudvalg – emner der skal gennemgås
 • Færdselsregler
 • Sikkerhed
 • God stil
 • Uheldsprocedurer