Le Pedaleur de Charme er en cykelklub for motionister på alle niveauer. Vi deltager i motionsløb i Danmark og udlandet. LPdC er garant for et godt kammeratskab med plads til alle uanset niveau, hvor sikker kørsel er i fokus.

Sikkerhed

Kvaliteten i klubben er høj - målt på deltagere, hastighed, entusiasme og fællesskab. Det er helt klart positivt, men fordrer også, at klubben har regler for, hvordan kørsel bør foregå i større grupper. Når der køres i klubregi køres efter nedenstående regler.

Når du kører i gruppe med andre, har du ansvaret for andre, ligesom de har ansvaret for dig.

Kørsel

 • Anvendelse af cykelhjem er ufravigelig - også for gæster i klubben
 • Det tilstræbes, at der max. køres i grupper på 12 ryttere
 • Rødt lys, kryds/hajtænder og rundkørsler skal respekteres. Bagvedkørende kan ikke altid følge forankørende og har selv ansvar for denne vurdering.
 • Der skal altid skal samles op efter røde lys, kryds/hajtænder og rundkørsler. Forankørende skal have opmærksomhed herpå.
 • Huller i flokken må ikke opstå, og det er alles ansvar, at det ikke sker.
 • Der køres linje ved kørsel på smal vej, ved dårlige oversigtsforhold, ved dobbelt optrukken samt ved trafik, der kræver dette
 • Cykelstier skal anvendes
 • Det er ikke tilladt at køre på fortov eller gangsti - der kan dog køres over disse
 • Det skal tilstræbes at fylde så lidt på vejen som muligt - hold til højre
 • Makkerpar følges ad, side ved side og tæt
 • Ved rulleskifte er det en hovedregel, at der holdes spor.
 • Bagfra kørende har fuldt ansvar for, at overhaling/passage kan ske sikkert
 • Venstresving - der skal forsættes gennem krydset til modsatte side og svingning må først foretages, når det kan ske uden ulempe for den øvrige færdsel
 • Det er ikke tilladt at køre vifte
 • Der køres efter forholdene i byer
 • Pause gøres/instruktion gives, hvor der er plads hertil - aldrig ved kryds/hajtænder og rundkørsler samt dårlige oversigtsforhold - stå så vidt muligt ikke på vejbanen - alle står helt af cyklen i forbindelse med pause/instruktion
 • Specielt for MTB - vær opmærksom på at du som forankørende ikke leder andre ryttere ind på sektioner, som de ikke er forberedte på/har evner til at køre
Tegn/kommandoer
 • Stoptegn gives med venstre arm over hovedet og kommando
 • Svingning markeres med udstrakt arm og kommando
 • Huller, grus, indskrænkning af kørebanen markeres med tegn og kommando
 • Forfra og bagfra råbes, når det giver mening for sikkerheden. Forreste og bageste kørere har særlig forpligtigelse hertil.
 • Linje råbes ved behov, dvs. ved kørsel på smal vej, ved dårlige oversigtsforhold, ved dobbelt optrukken med begrænset plads samt ved trafik, der kræver dette
 • Linje markeres samtidig med venstre arm over hovedet og udstrakt pegefinger
 • To og to kørsel markeres med kommando og venstre arm over hovedet og to udstrakte fingre
 • Ønske om skift i forbindelse med rulleskifte markeres med hånd eller albue
 • ALLE har pligt til at kommandoer kommer både frem og tilbage i gruppen
 • Der kan råbes "fri" som en hjælp, men det er altid ens eget ansvar at orientere sig
God stil
 • Hils altid pænt, eller ignorer, hvis der ikke bliver hilst pænt på dig
 • Hils og påskynd, når andre viser hensyn
 • Vis overskud over for andre trafikanter og hav forståelse for andres fejl
 • Når grupper følges ad, levnes plads til bilers overhaling
 • Smid ikke affald
Sportsetik
 • Cykling er ikke livet om at gøre, men cykling gør livet værd at leve
 • Det er ok at have vindergenet, men det ikke handler om at tage de største chancer
 • Starten på en spurt, bakke-/bjergspurt er en fælles aftale
 • Den der kommer først ned af en bakke, er ikke vinder af noget som helst
Materiel
 • Gode dæk (gerne punkterfri)
 • Forsvarlige bremser (i bjerge altid særlige bremseklodser)
 • Fejlfri kabler (plomberet i enderne)
 • Styrpropper på racer- og mtb-styr
 • Sikker kæde (få målt om den er slidt)
 • Til vinterbrug skærme på racer (husk meget lang bagskærm af hensyn til andre)
 • Yderligere info om materiel under (side under opbygning)
Førstehjælp
 • Alle bør have gennemgået et førstehjælpskursus
 • Alle bør medbringe telefon med 112-app
 • Alle bør bærer identifikation - fx armbånd. I udlandet desuden kopi af pas og blåt sygesikringskort
Skader, ulykker og sygdom
 
Turlederen
 • Får ryttere og cykler bort fra vejbanen
 • Danner overblik - først på rytteren, dernæst på materiellet - se nedenfor
 • Vurderer om der er behov for dokumentation fx i form af foto i forbindelse med forsikringssager
 • Vurderer om der efterfølgende skal ske indberetning til fx kommunen mhp. forebyggelse af yderligere uheld på stedet
Rytteren
 • Hvis en rytter har været i asfalten, skal der være tydelig øjenkontakt for vurdering af behov for hjælp
 • Hvis en rytter bliver utilpas, vurderes det, om der skal rekvireres hjælp eller ringes 112
 • Er der fysiske skader, blødninger eller brud vurderes det, om der skal rekvireres hjælp eller ringes 112
 • Hvis hovedet har været i asfalten eller rytteren ikke virker "klar" i blik og tale efter et par minutter, skal der ALTID ringes 112
 • Ingen efterlades alene før evt. hjælp er kommet frem
 • Hvis rytteren er "klar" i blik og tale, kan ledsaget forsigtig hjemkørsel komme på tale eller rytteren kan fortsætte med gruppen
Materiel (cykel og hjelm)
 • To ryttere udpeges til at efterser cykel og hjelm
 • Hjelm kontrolleres for sikkerhedsmæssige skader
 • Cyklen kontrolleres for brud på ramme, hjul, fælge, løse eger, bremser, gear, styr, sadel og klamper
 • Det er nødvendigt at belaste dele for at konstatere evt. brud
 • Hvis der er skader på materiel, vurderes det om der skal rekvireres afhentning, om der er behov for ledsaget kørsel med ledsager eller kørsel med gruppen er forsvarligt
 
Turleder
 • Sørger for at alle i gruppen er bekendt med kørselsregler og tegn/kommandoer - særlig opmærksomhed på nye i gruppen
 • Sikre at færdselsregler overholdes
 • Vælger egnede veje. Veje kan være for store, men også for små.
 • Sørger for at være orienteret om rytteres evt. sygdomme, man skal være opmærksom på
 • Har overblikket ved skader, styrt eller pludselig sygdom - se ovenfor
 • Sikre at ingen kører alene hjem, med mindre det er aftalt inden turens start
 • Yderligere info om rollen under Gruppeleder/Turleder
Revideret 21-06-2019 / Tina D.H.