Vilkår og betingelser for anvendelse af og betaling via Hjemmesiden

 

Organisationens juridiske navn: Le Pedaleur de Charme

Selskabsform: Forening

CVR-nummer: 31 19 46 60

Officiel e-mail adresse: formand@pedaleur.dk

Officiel web-adresse: http://www.pedaleur.dk/

 

Hjemmesidevilkår og -betingelser

Ved benyttelse af denne hjemmeside (”Hjemmesiden”) accepterer du vores vilkår og betingelser for anvendelse af hjemmesiden (”Hjemmesidevilkår”). Såfremt du ikke kan acceptere Hjemmesidevilkårene, skal du forlade Hjemmesiden øjeblikkeligt.

Foreningen kan ændre Hjemmesidevilkårene når som helst. Du bør derfor løbende besøge Hjemmesiden for at se de gældende Hjemmesidevilkår. Du vil være underlagt de politikker samt vilkår og betingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor du anvender Hjemmesiden

Du er ansvarlig for at indgå alle de aftaler, der er nødvendige for, at du har adgang til Hjemmesiden. Du er ligeledes ansvarlig for at sikre, at alle personer, der går ind på Hjemmesiden via din internetforbindelse, er bekendt med Hjemmesidevilkårene, og at de overholder dem.


Pris og betaling

Det er en forudsætning for medlemskab af foreningen, at du tilmelder dig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af foreningen og dennes leverandører.

I forbindelse med din første betaling godkender du, at foreningen fremover må trække kontingentet fra dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab, eller melder dig ud af foreningen.

Beløbet du skal betale for medlemskabet af foreningen, trækkes automatisk via dit betalingskort.

Du vil senest 8 dage inden hver betaling modtage en e-mail/sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale.

Foreningen benytter Quickpay, som er godkendt af NETS A/S til denne form for transaktioner. Alle transaktioner behandles krypteret, ingen kortdata er derfor synlig.

Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos foreningen, men hos Quickpay.

Kvittering for betaling sendes pr mail. Når du tilmelder dig, accepterer du vores vilkår, og du stopper medlemskabet og den tilhørende kontingentbetaling ved at kontakte foreningen og eventuelt melde dig ud, se nærmere herom andet steds på siden eller kontakt foreningen ved tvivl.

Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsender foreningen påmindelse pr. e-mail herom, og du må herefter foretage kontingentbetalingen eller en tilmelding med det nye betalingskort.

Når du har modtaget det nye betalingskort, skal du logge ind i Hjemmesiden, klik på "Min Profil", og klik herefter på "Økonomi" og "Her kan du opdaterer dine betalingsooplysninge"

Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på Hjemmesiden under Min Profil / Økonomi som beskrevet ovenfor.

Når du køber varer eller ydelser af foreningen via Hjemmesiden, trækkes din betaling af Nets A/S

Når du anvender Hjemmesiden til at betale for varer og ydelser m.m. fra foreningen, accepterer du, at foreningen administrerer din betaling på de vilkår og betingelser, der er angivet i Hjemmesidevilkårene.

Foreningen kan opkræve et gebyr i forbindelse med din betaling på Hjemmesiden. Et eventuelt gebyr vil altid være angivet tydeligt alle steder, hvor en transaktion kan foretages samt fremgå tydeligt af alle priser nævnt på Hjemmesiden. Endvidere vil et opkrævet gebyr fremgå af din kvittering.

På Hjemmesiden kan der betales med følgende betalingsmidler: Dankort, Visa/Dankort, eDankort, Mastercard.

               

Betaling for ydelser såsom kontingent og events etc. sker forud.

Foreningen benytter Quickpay som betalingsgateway. Quickpay ApS er ansvarlig for den krypterede transaktion mellem dit betalingskort og Nets A/S. Læs mere på Quickpay.net om sikkerheden ved online betaling.

Alle priser nævnt på Hjemmesiden er inklusive moms med mindre andet er nævnt.


Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret for køb foretaget på Hjemmesiden. Har du købt en vare, løber fortrydelsesretten fra leveringstidspunktet. Har du købt en ydelse, f.eks. holddeltagelse, løber fortrydelsesretten fra bestillingstidspunktet og bortfalder når du deltager første gang.

Ønsker du at benytte dig af fortrydelsesretten for en ydelse, skal du rette henvendelse til nærværende forening, inden udløbet af fortrydelsesretten.


Personoplysninger

Når du benytter Hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere dig, selv om du er logget ind.

Følsomme data, eksempelvis betalingskortinformationer, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer").

De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares krypteret på serveren.

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondatalovens regler herom.

De oplysninger, du giver ved din brug af Hjemmesiden, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende anvendt i forbindelse med fakturering af køb hos nærværende forening samt udsendelse af nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.

Som registreret bruger hos foreningen eller foreningens leverandører har du altid mulighed for indsigt i de oplysninger, vi har samlet om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.


Brugernavn og adgangskode

Ønsker du at tilmelde dig kontingent og events via Hjemmesiden, tildeles du et brugernavn og en adgangskode.

Det er dit ansvar at opbevare brugernavn og adgangskode på betryggende vis og ikke videregive disse informationer til andre.

Du kan bestille en ny adgangskode på denne hjemmeside, hvor du har oprettet dig som bruger.


Nyhedsbreve

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve.

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbreve, udsender vi det til dig via e-mail til den e-mailadresse, du har oplyst.

Du kan til enhver tid framelde dig vores nyhedsbreve ved at slette din profil på Hjemmesiden, eller ved at framelde dig nyhedsbreve enten via et link i nyhedsmailen eller på din profil via Hjemmesiden.


Tekniske krav til brugerens computerudstyr

Der arbejdes på at optimere teknikken på Hjemmesiden, således at Hjemmesiden fungerer i de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).


Ansvarsfraskrivelse

Nærværende forening og Zakobo er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder som er udenfor vores kontrol.

Zakobo og foreningen kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af Hjemmesiden.

Foreningen tager forbehold for taste- og prisfejl forkert angivet tidspunkter og lokationer.

Foreningen indestår ikke for, at Hjemmesiden og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

Selvom Foreningen tilstræber at sikre, at oplysningerne på Hjemmesiden er korrekte, lover vi ikke, at de er præcise eller fuldstændige. Zakobo og nærværende forening kan foretage ændringer i materialet på denne Hjemmeside eller til de ydelser og priser, der er beskrevet, når som helst og uden varsel. Materialet på Hjemmesiden kan være forældet, og Zakobo samt nærværende forening forpligter sig ikke til at opdatere materialet. I særdeleshed lover vi ikke, at de oplysninger, som foreningerne har leveret og viser på Hjemmesiden, som f.eks. beskrivelser, priser og forventede tider, er korrekte eller opdaterede.

Foreningen og Zakobo er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto.

Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Foreningen.

Foreningen påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Zakobo eller vore leverandørers ydelser på Hjemmesiden.

Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en ydelse eller den service, Foreningen har leveret, skal du kontakte Foreningen som beskrevet ovenfor og bede om en udredelse.

Du er ansvarlig for sikkerheden af det kodeord, du har brugt til at registrere dig på Hjemmesiden. Medmindre Zakobo eller Foreningen ved uagtsomhed videregiver dit kodeord til tredjemand, er Zakobo ikke ansvarlig for uberettigede transaktioner, der indgås ved brug af dit navn og kodeord.


Kundeservice

Generelt: I henhold til Stk. 9.9 vil Foreningen så vidt muligt forsøge at hjælpe dig, hvis du har problemer med din tilmelding/bestilling. Du kan kontakte Foreningen ved at klikke på kontakt eller vælge "Hjælp" eller en lignende knap eller ved at ringe til det telefonnummer, der er anført på Hjemmesiden.

Spørgsmål til din tilmelding eller bestilling: Hvis du har andre problemer med din tilmelding eller bestilling, kan du kontakte Foreningen som beskrevet ovenfor, og Foreningen vil forsøge at hjælpe dig

Ændring eller annullering af din tilmelding eller bestilling: Hvis du ønsker at annullere eller ændre din tilmelding eller bestilling, efter den er afgivet, og betalingen er godkendt, kan du kontakte Foreningen som beskrevet ovenfor. Det er dog ingen garanti for, at foreningen accepterer dine ønsker.

Klager og feedback: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten af en ydelse eller den service, foreningen har leveret, kan du give feedback til os i form af anmeldelse, kommentarer og bedømmelser som afspejler din oplevelse.

Kompensation: Hvis du ikke er tilfreds med kvaliteten på en ydelse eller den service, en forening har leveret, og du ønsker at få refunderet beløbet eller et forholdsmæssigt afslag i prisen eller en anden kompensation, skal du kontakte Foreningen som beskrevet ovenfor.


Force majeure

Foreningen er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af nogen af vores forpligtelser, som skyldes begivenheder uden for vores rimelige kontrol (Force majeure).

Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol og omfatter især (uden begrænsning) følgende:

Vores opfyldelse af en kontrakt anses for at være ophævet i den periode, Force majeure-begivenheden varer, og vi vil have udsættelse med opfyldelsen i en sådan periodes varighed. Vi vil gøre vort bedste for at bringe Force majeure-begivenheden til ophør eller finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til kontrakten kan opfyldes på trods af Force majeure-begivenheden.