Privatlivspolitik - GDPR

 

Vi er forpligtet til at beskytte privatlivets fred for vores besøgende. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi vil behandle dine personoplysninger.

 

Dataansvarlig

Le Pedaleur de Charme
Grundtvigsvej 4
5230 Odense M
Telefon: 40764675
CVR: 31194660

Kontaktperson
Bo Ravn
formand@pedaleur.dk
Telefon: 40764675

Den dataansvarlige er ansvarlig for, at dine personoplysningerne behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (EU/2016/679), herunder at der kun behandles relevante oplysninger, at de behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt. Du kan finde databeskyttelsesforordningen her: www.eur-lex.europa.eu.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Vi kan indsamle og behandle følgende typer personoplysninger:

Dine oplysninger kan indsamles hos dig selv, den enkelte klub, fra instruktører/trænere, fra bestyrelsesmedlemmer eller fra andre aktører.

Anvendelse af dine personlige oplysninger

Behandling af personoplysninger er både i din og i vores interesse med henblik på at vi enten kan levere den service du tilmelder dig, eller for at vi overholder lovgivningen.

Personoplysninger som du sender via denne hjemmeside vil blive behandlet til de angivne formål i overensstemmelse med denne privatlivspolitik eller på relevante dele af hjemmesiden. Vi kan behandle dine personoplysninger til at:

I det omfang du sender personlige oplysninger til offentliggørelse på vores hjemmeside, eksempelvis via Forum, vil vi offentliggøre og behandle disse oplysninger i overensstemmelse med denne tilladelse, du giver til os ved accept af vores nærværende betingelser.

Vi kan videregive dine personoplysninger til eventuelle andre afdelinger og hvis der findes en hovedafdeling af denne organisation. For så vidt som det er rimeligt og nødvendigt for de formål, der er fastsat i denne fortrolighedspolitik. Derudover kan vi videregive dine personoplysninger i det omfang vi er forpligtet til at gøre det i medfør af EU-retlig eller national lovgivning.

Vi vil ikke, uden dit udtrykkelige samtykke, videregive dine personlige oplysninger til nogen tredjepart med henblik på direkte markedsføring.

Bortset fra bestemmelserne i denne privatlivspolitik, vil vi ikke i øvrigt give dine oplysninger til tredjemand.

QuickPay

Alle finansielle transaktioner på hjemmesiden håndteres gennem vores betalingstjenesteudbyder, QuickPay. Du kan gennemgå QuickPays' fortrolighedspolitik på Quickpay.net. Vi deler alene oplysninger med QuickPay, i det omfang det er nødvendigt med henblik på behandling af de betalinger du foretager via vores hjemmeside; refundering af betalinger, behandling af klager samt forespørgsler vedrørende betalinger og tilbagebetalinger.

GatewayAPI

Alle SMS-beskeder der sendes til dig sendes gennem vores SMS-udbyder, GatewayAPI GatewayAPI.com. Det er udelukkende dit SMS-nummer der anvendes og det gemmes ingen andre steder end på din profil hos os.

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af bestemmelsen i databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b, hvor behandling er nødvendig af hensyn til at opfylde vores forpligtelser i medfør af disse vilkår samt levere servicen til dig. Derudover behandler vi visse oplysninger på baggrund af dit samtykke i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a. Hvis vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at rette henvendelse til den ansvarlige klub eller det ansvarlige forbund.

Vi kan behandle dine oplysninger i tilfælde, hvor vi vurderer at vi har en legitim interesse i at behandle dine oplysninger med henblik på at udvikle forretningen eller servicen, og at denne interesse er i overensstemmelse med generel brugerinteresse.

Vi anvender leverandører og udviklere placeret i tredjelande, hvorfor vi i visse tilfælde vil overføre personoplysninger til tredjelande. Overførslen opfylder kravene til Kommissionens standardkontrakter, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46.

Opbevaring af personoplysninger

Vi anvender Zakobo, som ejes og administreres af Zakobo ApS, til at indsamle og behandle oplysninger om vores medlemmer og brugere. På den måde er vi sikret at alle personoplysninger, du giver opbevares på sikre (kodeordsbeskyttede og firewall-beskyttet) servere, at alle elektroniske transaktioner indgået via hjemmesiden vil blive beskyttet af krypteringsteknologi (SSL - Secure Socket Layer), og at vi ikke gemmer kreditkortoplysninger eller deler dem ikke med en tredjepart.

Vi opbevarer dine personoplysninger mens dit medlemsskab består. Derudover opbevarer vi dine oplysninger i tre år fra udmeldelsesdatoen og din sletning af profil, bl.a. til brug for tilskud fra kommunen. l særlige tilfælde kan der efter aftale og hvor der er relevans gemmes oplysninger i en længere tidsperiode, som fastsættes i de enkelte tilfælde (fastsættelsen kan du, ved henvendelse, til enhver tid få oplyst) – eksempelvis oplysninger om æresmedlemskab.

I alle tilfælde opbevares en nødvendig del af dine personoplysninger i overensstemmelse med bogføringslovens § 10, stk. 1, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Herefter slettes de.

Ændringer i vilkår og politikker

Vi kan opdatere denne privatlivspolitik fra tid til anden ved at udgive en ny version på vores hjemmeside. Du bør tjekke denne side lejlighedsvis for at sikre, at du er tilfreds med eventuelle ændringer.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den ansvarlige klub, det ansvarlige forbund eller Zakobo.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Du kan til enhver tid bede os annullere din profil ved at sende en e-mail til os, eller du kan slette din egen profil ved at logge ind og scrolle til bunden af din profil.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

Tredjeparts websteder

Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for tredjeparts websteder politik eller praksis omkring personoplysninger.

Registeransvarlig for de indsamlede oplysninger på denne hjemmeside

Databehandler
Zakobo ApS
Sandhusvænget 16
5000 Odense C
CVR-nr: 39840669
zakobo.dk

Underleverandør

Denne databehandleraftale omfatter også Zakobos underleverandører. Kunden har ved databehandleraftalens ikrafttræden godkendt anvendelsen af følgende underleverandører:

QuickPay ApS, 
Østergade 25, 1.tv.
8000 Århus C,
Formål: Forestå betalingstransaktioner, herunder indhentning og opbevaring af betalingskortoplysninger.

GatewayAPI
Buchwaldsgade 50.
5000 Odense C*
Formål: Udsendelse af SMS-beskeder.

ABAKOMP Internet Service ApS
Skovglimt 24
6340 Krusaa
Formål: Vedligeholdelse af Zakobo servere 

Al kommunikation mellem kunden og underleverandøren foretages via Zakobo. Overførsel til anden underleverandør af persondata må kun ske, når Zakobo har sikret sig, at sådan anden underleverandør har indgået databehandlingsaftale godkendt af Zakobo.

Zakobo og dennes underleverandørers behandling af personoplysninger kan ske helt eller delvist ved anvendelse af hjemmearbejdspladser, der alle opfylder de sikkerhedskrav, der er omfattet af denne databehandlingsaftale.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om denne politik eller vores behandling af dine personoplysninger, så kontakt os.

Bo Ravn
formand@pedaleur.dk
Telefon: 40764675

 

Revideret 21-04-2020