Gruppe- og turleder

Formålet med beskrivelsen af gruppelederudvalg, gruppeleder, turleder og klubmedlem er at definere bestyrelsens forventninger til funktionerne, således rammerne bliver tydelige og anvendelige i klubbens hverdag. Forventningerne har grundlag i klubbens vedtægter og politikker.

 

Gruppelederudvalg

Bestyrelsen udpeger to til udvalget, heraf en fra bestyrelsen, som ansvarlige for gruppelederudvalget. Udvalget afholder minimum et årligt møde med gruppelederne. Formålet med mødet er videreformidling af bestyrelsens beslutninger og at imødekomme forslag til bestyrelsen samt gensidig idéudveksling.

Udvalget er ansvarlig for, at 


Udvalget tager initiativ til uddannelse og sociale tiltag for gruppe- og turledere og tildeler midler hertil efter aftale med bestyrelsen.

 

Gruppeleder

Gruppelederen er gruppens kontakt over for bestyrelsen og er overordnet ansvarlig for, at gruppen fungerer. Sammen med gruppen definerer gruppelederen, hvilke mål, ture, træningsindhold m.m. gruppen ønsker at planlægge, herunder træningsindhold, sociale tiltag, weekendture og rejser i løbet af sæsonen.

Gruppelederen

 

Turleder

Grupperne kører i sæsonen (normalt april til oktober) med turleder. Turlederen planlægger en tur og hans eller hendes anvisninger skal følges, således usikkerhed og fare reduceres. Turlederen har ikke et større ansvar for sikkerheden end det enkelte klubmedlem – alle har et ansvar for sig selv og for at gøre opmærksom på andres sikkerhed (på person og cykel).

 Turlederen

 

Klubmedlem

Klubmedlemmet

 

Revideret 10-08-2022