Reklameflyer for LPdC

05-06-2023

Flyer bliver omdelt/lagt hos sponsorer m.fl. jf. Bestyrelsesmødereferat af 22.05.23.

Bo og Karin har ekstra eksemplarer liggende - spørg efter dem. Eller download og send gerne PDF'en til interesserede.